Skip to main content

Autatko työkaveria onnistumaan?

Työyhteisö on kuin solmittu verkko, jossa jokaisen yksilön panos vaikuttaa koko organisaation suorituskykyyn. Mutta mitä tapahtuu, kun yksi solmu on heikko? Kun yksi työntekijä pihtaa tietoa ja kieltäytyy auttamasta muita tai puheellaan ja asenteellaan laittaa kapuloita rattaisiin jatkuvasti. Seuraukset ovat tuhoisia niin yksilölle kuin koko tiimillekin.

On valitettavaa, että tällainen käytös ei ole harvinaista työpaikoilla. Turvaton työilmapiiri tai kilpailuhenkinen työympäristö ja halu säilyttää oma asema voivat johtaa siihen, että ihmiset eivät halua jakaa tietoaan tai auttaa kollegoitaan.
Kun tätä ilmiötä ei huomioida, eikä asiaan puututa, vahingoitetaan sekä yksilön, että organisaation menestystä.

Kun haluamme rakentaa menestyvän työyhteisön, meidän on käärittävä hihat ja autettava toisiamme onnistumaan.

Ohessa viisi vinkkiä, miten voit omalla toiminnallasi edistää positiivista yhteistyökulttuuria ja auttaa työkavereitasi menestymään:

  1. Jaa tietoa avoimesti: Älä pidättele tietoa, vaan jaa sitä avoimesti ja aktiivisesti muiden kanssa. Tiedon jakaminen ei vähennä omaa arvoasi, vaan pikemminkin lisää sitä, kun kollegasi oppivat sinulta ja voivat hyödyntää tietämystäsi omassa työssään.
  2. Tarjoa apuasi: Ole valmis auttamaan muita tarvittaessa. Kun huomaat, että joku kollega kamppailee tehtävänsä kanssa, tarjoa apuasi ja kannustusta. Yhteistyöllä voimme saavuttaa enemmän kuin yksin.
  3. Kannusta ja tue: Ole positiivinen voima työyhteisössäsi. Kannusta ja tue työkavereitasi heidän pyrkiessään saavuttamaan tavoitteitaan. Pienikin kannustus voi merkitä valtavasti toiselle ihmiselle.
  4. Luo avointa ilmapiiriä: Pyri osaltasi luomaan työympäristö, jossa avoimuus ja luottamus ovat arvostettuja. Kun työpaikalla tunnetaan olo turvalliseksi ja arvostetuksi, ollaan valmiimpia jakamaan tietoa ja auttamaan toisiaan.
  5. Ole esimerkkinä, ota vastuu omasta käytöksestäsi: Näytä omalla toiminnallasi, miten yhteistyöllä ja avoimuudella voi saavuttaa onnistumisia.

Meidän jokaisen vastuulla on rakentaa positiivista ja toimivaa ilmapiiriä työpaikoilla.
Kun autamme toisiamme onnistumaan, luomme vahvemman ja menestyvämmän työyhteisön, jossa jokaisella on mahdollisuus loistaa.

Joten seuraavan kerran kun näet työkaverisi kamppailevan, ojenna auttava kätesi ja muista: me olemme vahvempia yhdessä.

itsensä johtaminen, Psykologinen turvallisuus, tavoitteet, työelämä, työhyvinvointi, työnilo, työssä jaksaminen, vuorovaikutus