q Uusi lähestymistapa työyhteisön kehittämiseen: Safety Steps™ -kartoitus | Sarihamalainen.com
Skip to main content

Uusi lähestymistapa työyhteisön kehittämiseen: Safety Steps™ -kartoitus

Työyhteisön tehokkuus ja hyvinvointi ovat keskeisiä tekijöitä menestyvän organisaation taustalla. Mutta miten varmistetaan, että tiimi toimii saumattomasti ja että jokainen työntekijä näkee oman roolinsa merkityksen?

Työnohjaajana ja valmentajana olen kaivannut sitä ”jotain”, jolla päästäisiin tehokkaammin kiinni siihen, mikä työyhteisössä mättää, mitä tulisi kehittää ja myös siihen, miten tehdä näkyväksi ne asiat, jotka todella toimivat.

Muutama kuukausi sitten eteeni tuli mainos Sitomon Safety Steps™ -sertifioinnista ja vastaus tuli siinä!
Kouluttauduin Safety Steps ™ -sertifioiduksi valmentajaksi ja nyt minulla on tarjota uusi näkökulma työnohjauksen ja valmennusprosessin alkuun.
Safety Steps™ -lähestymistapa perustuu kyselyyn, joka ei ainoastaan kartoita tiimin vahvuuksia, vaan myös tunnistaa kasvunpaikat selkeästi ja tehokkaasti.
Tämä tarkoittaa sitä, että voimme oletusten, hiljaisten hetkien tai kiusallisten keskustelujen ja arvailujen sijaan siirtyä yhdessä kohti konkreettisia ratkaisuja.

Safety Steps™ -kysely pohjautuu Sitomon tutkimustyöhön. Palvelussa yhdistyy psykologisen turvallisuuden mittaus ja mittauksen pohjalta tehdyt toimenpide-ehdotukset turvan vahvistamiseksi.

Kyselyyn vastataan täysin anonyymisti, mikä varmistaa rehelliset ja todenmukaiset vastaukset. Psykologinen turvallisuus on keskeisessä roolissa tässä prosessissa, sillä avoin ilmapiiri mahdollistaa jokaisen jäsenen ilmaista itseään pelkäämättä tuomitsemista tai sanktioita.

Kokonaisvaltainen tuki työyhteisölle

Safety Steps™ -palvelu ei kuitenkaan jää pelkästään kyselyn tasolle. Saatte käyttöönne toimenpide-ehdotuksen sekä kokeneen valmentajan / työnohjaajan työskentelemään kanssanne.
Tämä yhdistelmä tarjoaa faktoihin perustuvaa tietoa, konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ja rakentavaa, tiimiläisiä arvostavaa yhteistyötä psykologisen turvallisuuden vahvistamiseksi.
Saamme siis todellista tietoa yrityksen nykytilasta ja stepit miten mennä eteenpäin.

Käytännön toteutus on helppoa, käy lukemassa lisää sivuiltani.

Safety Steps™ -palvelu on investointi työyhteisön tulevaisuuteen. Se ei ainoastaan paranna työyhteisön ilmapiiriä ja yhteistyön toimivuutta, vaan myös vahvistaa työhyvinvointia ja vähentää psykososiaalista kuormitusta.

Uskon, että tämä lähestymistapa yhteistyömme alussa auttaa työyhteisöänne saavuttamaan parempia tuloksia ja luomaan ympäristön, jossa jokainen työntekijä näkee oman ja tiimin työn merkityksen.

Kerron mielelläni lisää Safety Steps™ -mittauksesta.
Aloitetaan yhteistyö faktoilla, ei oletuksilla.

Psykologinen turvallisuus, työelämä, työhyvinvointi, työyhteisövalmennus, valmennus, vuorovaikutus