BRAINID® -KARTOITUS

OLEN BRAINID®-MENTOR SINUN HYVINVOINTIA TUKEMASSA.

Tavallisen terveen ihmisen aivokuntomittaus itsensä kehittämisen tueksi.

BrainID®-kartoitus tarjoaa objektiivista tietoa aivojen voimavaroista, toimintakunnosta ja palautumiskyvystä.

Olen BrainID®-mentor sinun hyvinvointia tukemassa. BrainID®-mentorina autan ymmärtämään oman profiilisi sisällön sekä tuen ja kannustan etsimään tasapainottavia muutoksia arkeen.

Erityisen hyödylliseksi BrainID®-kartoitus on osoittautunut haastavaa työtä tekeville. Työ on hyvin antoisaa ja palkitsevaa, mutta myös koukuttavaa, kuormittavaa ja kuluttavaa.

Aivot ovat mysteeri

BrainID®-kartoitus raottaa niiden salaisuutta luotettavasti ja hämmästyttävän vaivattomasti.

Ihmistä osataan tutkia joka puolelta ja monin tavoin. Myös fyysistä kuntoa mitataan. Entäpä aivot: niiden voimavaroja ja toimintakuntoa ei mitata eikä ainakaan ajoissa. Tutkiminen alkaa vasta sitten, kun pää on sananmukaisesti kainalossa hyvin vakavien aivosairauksien tai tapaturmien kohdatessa ihmistä.

Hyödyllisintä olisi tietää aivojen toimintakunto terveinä ollessamme. Mitkä ovat voimavarat, stressistä palautumiskyky, keskittymiskyky, väsymyksen aste. Nämä kiinnostavat, sillä moni tietää omasta kokemuksestaan kohtelevansa huonosti omia aivojaan. Tärkeintään.

Aivokunto kannattaa mittauttaa ajoissa, silloin on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa arkisilla elintapamuutoksilla hyvinvointiin -nyt ja tulevaisuudessa. 

Varaa aika mittaukseen

Soita minulle 040 5342 999 ja saat samalla tarkemmat ohjeet jatkosta.

BrainID®-kartoitus on hyödyllinen

Havainnollinnen profiili ja kiireetön keskustelu BrainID®-mentorin kanssa motivoi sinua miettimään mitä itse voit tehdä, miten muuttaa valintojaan arjessa hyvinvointia edistäviksi.

1.
BrainID®-palvelu tukee hyvinvointia uudella, motivoivalla tavalla LUOTETTAVA qEEG-kartoitus antaa lahjomattomasta mittaustavasta johtuen todella luotettavaa tietoa aivojen toimintakunnon tasosta verrattuna kysymällä, arvioimalla tai havainnoimalla hankittuun tietoon. Jokaisella profiilin dimensiolla on vahva korrelaatio neurologisiin markkereihin.

2.
TURVALLINEN Mittauksella ei ole mitään haitta- tai sivuvaikutuksia. Tulokset ovat luottamuksellista, vain sinulle itsellesi luovutettavaa tietoa. Et jää yksin mittaustuloksen kanssa, vaan BrainID® –mentorina tuen lyhyemmän tai pidemmän aikaa tarpeen mukaan. Kaikkea tietoa käsitellään tietosuojalainsäädännön (GDPR) edellyttämällä tavalla.

3.
HYÖDYLLINEN BrainID®-kartoitus kertoo selkeästi mitä aivoille kuuluu. Tämä lisää ymmärrystä ja itsetuntemusta, joka motivoi tarvittaviin muutoksiin arjen valinnoissa ja elintavoissa. Kun kartoitus tehdään ajoissa mahdollisten poikkeamien ollessa vielä pieniä, henkilö pystyy itse niin halutessaan korjaamaan tilanteen elintapamuutoksilla.

4.
VAIKUTTAVA Mentoroitavien uusintamittauksissa on todettu, että suurimmalla osalla, kolmella henkilöllä neljästä (72 %:lla) tulokset paranevat merkittävästi. 52 %:n osalta tulokset paranivat siirtyen optimitasolle.

BrainMind Audit®-profiili ei ole lääketieteellistä tietoa, vaan aivojen kognitiivisen ja emotionaalisen puolen toiminnallisen tason kuvaus. Sen luotettavuus on aivan eri maailmasta kuin itse annetut mutu-vastaukset testeissä – ja tavallisen terveen ihmisen aivojen voimavaroja ja suorituskykyä onkin ollut vaikea ellei mahdotonta tutkia muulla tavoin kuin kysymällä ja havainnoimalla käytöstä – olemassa olevat tutkimusmenetelmät kun on tarkoitettu vain kliiniseen työhön lääkärien avuksi vakavissa aivojen ongelmissa ison osan aivojen lähettämästä mitatusta datasta jäädessä tulkitsematta (funktionaalinen puoli).

 

EEG-mittaus on vaivaton ja turvallinen

12 min. kestävä EEG-mittaus on todella vaivaton. Se ei satu eikä tunnu eikä sillä ole mitään haitta- tai sivuvaikutuksia.

EEG mittauksessa saatu data muunnetaan qEEG muotoon, jännitteiden pohjalta tehdään tulkinta, josta BrainMind Audit® -profiili muodostuu.

Kehittäjät ja innovaation tausta

Innovaation kehittäneet tiedemiehet BM-Sciense:n Andrew Fingelkurts ja Alexander Fingelkurts, identtiset kaksoset, ovat neurotieteilijöitä ja neurofysiologeja, jotka väittelivät Moskovassa vuonna 1998. He tulivat Suomeen vuonna 2000 CIMOn kutsumana ja työskentelivät Teknillisessä korkeakoulussa “The role of dynamic processes in EEG/MEG during multisensory perception and cognition” –projektissa. He ovat asuneet Suomessa siitä lähtien. Heidän tieteellisiä artikkeleitaan on julkaistu kaikkiaan 156 kansainvälisissä tiedejulkaisuissa.

BrainiD® -palvelukokonaisuus on yli 10 vuotta jatkuneen kehitystyön tulos. Bene Oy:n toimitusjohtaja Mari Aulangon tavatessa tutkijat 5 vuotta sitten, hän esitti tiedemiehille kysymyksen:

”Voisiko tätä käyttää apuna Itsensä johtamiseen?”

”Varmasti voisi, mutta kukaan ei ole käyttänyt.”

Työsuojelurahasto tuki tuotteistamishanketta avustuksella ja se nopeutti ratkaisevasti palvelun markkinoille pääsyä.

Itse ”törmäsin” tähän innovaatioon sattumalta, jo valmistuneen mentorin kautta. Innostuin heti ja varasin oman ajan mittaukseen. Vakuutuin sen helppoudesta, luotettavuudesta ja selkeydestä.

Oman BrainMidn Audit® -profiilin kautta sain vahvistuksen itselleni juurikin niistä asioista, joihin minun tulee kiinnittää huomiota oman elämänlaadun ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Halusin ehdottomasti tämän työkalun omien asiakkaitteni avuksi. Nyt minulla on ilo ja kunnia olla ensimmäisten BrainId® -mentoreiden joukossa. BrainMind Audit® profiili tarjoaa puuttuvan palasen valmennusten tueksi. Nyt asiakaan ei tarvitse edetä mutu tuntumalla vaan profiili toimii loistavana motivaattorina omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Sinun hyvinvointia tukemasssa BrainID®-mentor,
Sari 


Lisätietoa palvelusta: brainid.fi

Palvelut työyhteisöille ja yksilöille

Ota yhteyttä

MASARI OY

Sari Hämäläinen

040 5342 999

sari.hamalainen (at) masari.fi

Jepuankatu 10, 04430 Järvenpää

Seuraa