q Safety Steps™ -mittaus | Sarihamalainen.com
Skip to main content

SAFETY STEPS™ PSYKOLOGISEN TURVALLISUUDEN MITTAUS

Olen Safety Steps™ -sertifioitu valmentaja ja tarjoan uudenlaisen lähestymistavan ja aloituksen työnohjauksiin sekä valmennuksiin.

Aloitetaan matka kohti tuloksellisempaa yhteistyötä Safety Steps™ -kyselyllä, joka kartoittaa tiimisi vahvuudet ja kasvunpaikat tehokkaasti. Ei enää kiusallisia keskusteluja, vaan konkreettisia ratkaisuja ongelmiin.

Suomessa kehitetyn Safety Steps™ -analyysin/kyselyn avulla saadaan valmennus- ja työnohjausprosessiin todellista tietoa työyhteisön nykytilanteesta: miten yhteistyö tiimissä sujuu ja missä asioissa sitä tulee kehittää, jotta työyhteisön hyvinvointi ja suorituskyky paranevat.

Jokainen työntekijä pääsee vastaamaan kyselyyn täysin anonyymisti, joten saadut vastaukset ovat rehellisiä ja todenmukaisia.

Psykologinen turvallisuus mahdollistaa avoimen ilmapiirin, jossa jokainen voi ilmaista itseään ja pelkäämättä tuomitsemista tai sanktioita. Psykologisella turvallisuudella on yhteys mm.

  • työyhteisön ilmapiiriin ja yhteistyön toimivuuteen
  • ristiriitojen ja yhteistyön riskien torjumiseen
  • työhyvinvoinnin vahvistamiseen ja psykososiaalisen kuormituksen vähentämiseen
  • tuottavuuteen, kilpailukykyyn ja innovointiin

Safety Steps™ -palvelu perustuu Sitomon tutkimustyöhön, jossa yhdistyvät paitsi selkeästi mittaroitu kysely myös toimenpide-ehdotukset psykologisen turvallisuuden vahvistamiseksi. Organisaationa saatte faktoihin perustuvaa tietoa sekä kokeneen valmentajan ja työnohjaajan sparrausta mm. tiimin pelisääntöjen kunnioittamiseen, ilmapiiriin, kommunikaatioon ja yhteistyöhön liittyen. Kysely toteutetaan Kiva Work -työkalulla, joka takaa osallistujien anonymiteetin ja tietoturvan.

Miten Safety Steps™ -kysely käytännössä toteutetaan?

1. Sovimme kyselyn käytöstä yhteistyömme alussa.

2. Kerron tiimille kyselystä ja sen toteutuksesta yhteisesti sovitulla tavalla.

3. Tiimiläiset saavat kyselyn sekä vastausohjeet sähköpostiinsa. Vastaamiseen on hyvä varata aikaa n. 25 min. 

4. Käymme syntyneen analyysin ja toimenpide-ehdotukset läpi yhdessä.

 5. Aloitamme sovitusti työnohjauksen tai valmennusprosessin analyysiä ja sen suosituksia hyödyntäen. Mittauksen avulla myös työyhteisön haastavia asioita on muuten todella paljon helpompi nostaa keskusteluun!

Safety Steps™ -palvelu on investointi työyhteisösi tulevaisuuteen. Sen avulla työyhteisöstä tulee turvallisempi ja tehokkaampi ympäristö, jossa jokainen voi kukoistaa.

Safety Steps™ -kartoitus edellyttää vähintään 5 hengen osallistumista vastaamiseen.

Pyydä tarjous mittauksesta ja aloitetaan yhteistyö faktoilla, ei oletuksilla.

Mitä Safety Steps™ -palvelu on? Katso video:

Ohessa linkki kirjoittamaani blogiin Safety Steps™ -kartoituksesta:

Blogi/Safety Steps™ -kartoitus