Skip to main content
työnohjaus

TYÖNOHJAUS

Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella omaa työtä ja suhdettaan työhön. Tarkastelu mahdollistaa uuden oppimisen omassa työssä ja työpaikoilla.

Jos minulla olisi valta päättää – olisi työnohjaus pakollista ihan kaikilla aloilla, kaikille työelämän tekijöille. Työnohjaus tulisi mieltää osaksi jokaisen työtä.

Työnohjauksen hyödyt pääsee kokemaan, kun sille on antanut mahdollisuuden!

Työnohjauksen tavoitteena on:

 • Vapauttaa henkilöstön voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.
 • Kehittää ohjattavan työssäjaksamista, työn tekemistä sekä kehittymistä omassa työssään.
 • Tarjota osallistujalle luotettava ja rauhallinen hetki pysähtyä oman työn ja tekemisen äärelle.
 • Kehittää työyhteisön vuorovaikutustaitoja.

Työnohjaus sopii kaikille toimialoille ja on kehittynyt tehokkaaksi työyhteisöä kehittäväksi sekä työkykyä ylläpitäväksi menetelmäksi.
Työnohjausta hyödyntävät niin vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivat työntekijät kuin paineisessa ja yksinäisessä roolissa toimivat projektien vetäjät, esimiehet ja organisaatioiden ylin johto.

Työnohjaus sopii:

 • Yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Ihanteellinen ryhmä koko on 3-6 henkeä.
 • Erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta.

Mitä työnohjauksessa tapahtuu:

 • Työnohjaus on aina prosessi, joka koostuu useammasta tapaamisesta ammattitaitoisen työnohjaajan kanssa.
 • Tapaamiset ovat 1-2 tuntia kerralla, tarpeesta riippuen 2-4 viikon välein.
 • Työnohjaus on aina luottamuksellista.
 • Työnohjaukseen olisi hyvä varata rauhallinen tila. Ohjaus voidaan tarvittaessa toteuttaa myös verkon välityksellä, edellyttäen, että osallistujilla on tietokoneessa mikrofoni ja kamera käytössä.

Työnohjauksen hyödyt:

 • Vuorovaikutustaidot kehittyvät
 • Työyhteisön ilmapiiri paranee ja poissaolot vähenevät
 • Työssä jaksaminen paranee
 • Työskentely sujuu paremmin, perustehtävä kirkastuu
 • Yhteiset tavoitteet selkiytyvät
 • Johtaminen ja yhteistyö kehittyvät
 • Tehtävät ja roolit jäsentyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla
 • Muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät
 • Tuottavuus kasvaa

Kun valitset minut omaksi tai organisaationne työnohjaajaksi saat:

Luotettavan, läsnä olevan, sopivasti jämäkän ammattilaisen.
Työnohjauksessa en anna suoria ohjeita enkä neuvo. Ohjauksessa etenen kysymyksillä, joiden avulla ohjattavat itse löytävät ratkaisuja työn sujuvuuteen auttaen jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä. Sydäntäni lähellä on ihmisten ja työpaikkojen toimiva arki!

Ole yhteydessä, kartoitetaan yhdessä teidän tarvetta ja sitä, mikä olisi paras työskentelymuoto sinulle tai teidän työyhteisölle. 

Ohessa linkki kirjoittamaani blogiin työnohjauksesta:
Blogi/Työnohjaus