YKSILÖ- JA PIENRYHMÄVALMENNUS – LIFE COACHING

ELÄMÄNTAIDON VALMENNUS

Elämäntaidon valmennus – Life Coaching – on ratkaisukeskeistä, käytännöllistä ja tulevaisuuteen suuntautuvaa työtä. Valmennus auttaa asiakasta nauttimaan enemmän tämän hetkisestä elämästä ja löytämään omat tavoitteensa työssä, elämässä ja ihmissuhteissa.

Valmennuksen aikana asiakas luo toimivan suunnitelman, jonka avulla pääsee eteenpäin asettamissaan tavoitteissa valitsemillaan elämänalueilla. Valmentajana en jaa neuvoja, vaan aktiivisen kuuntelun, kysymysten ja harjoitteiden avulla tuen sinua löytämään ja oivaltamaan itsellesi parhaimmat ratkaisut.

Valmennus voidaan suorittaa kasvotusten, puhelimessa tai Skype / FaceTime valmennuksena.

Elämäntaidon valmentajana autan sinua:

  • kulkemaan kohti sinun omia tavoitteitasi
  • tekemään elämänmuutoksia vähemmällä stressillä
  • löytämään ratkaisuja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin
  • lisäämään työssä menestymisen mahdollisuuksia
  • löytämään ratkaisuja tasapainoisen arjen luomiseen
  • lisäämään työmotivaatiota nykyiseen työhön tai löytämään polun uudelle uralle
  • rakentamaan parempaa ja kestävämpää itsetuntoa
  • innostumaan elämästä

Miten käytännössä toimitaan:

Ensimmäisen valmennustapaamisen aikana selvitetään valmennuksen tavoitteet ja soveltuvuus asiakkaalle. Valmennuskertojen määrä sovitaan aina yksilöllisesti asiakkaan kanssa. Valmennusprosessin pituus vaihtelee parista tapaamiskerrasta useiden kuukausien pituiseen valmennussuhteeseen. 

Yksilövalmennus voi tapahtua kasvotusten tai verkon kautta. Verkkovalmennuksissa käytössäni on kotimainen ja tietoturvallinen Solki.live palvelu. Yksilövalmennuksen maksat myös helposti verkkokaupan kautta.

Yksilövalmennuksen pituus on noin tunti, työyhteisöissä tehtävien valmennusten kesto usein pidempi.

Valmennus myös vaatii asiakkaalta voimavaroja mennä eteenpäin; siksi se ei ole terapiaa eikä sovellu vaikeiden menneisyyden ongelmien ratkaisuun.

Asiakas voi päättää valmennussuhteen milloin tahansa. Suhteen päättyessä tehdään loppuyhteenveto. Valmennukseen olet tervetullut aina uudestaan.

Valmennus on aina ehdottoman luottamuksellista.

PIENRYHMÄVALMENNUS

Valmennusta voi saada tehokkaasti myös ryhmässä. Pienryhmävalmennuksessa yhdistyykin yksilöllisyys ja yhteisöllisyys hyvällä tavalla; jokainen voi keskittyä itseensä ja saada valmentajan lisäksi myös ryhmäläisten tukea etenemiseensä.

Valmentajan tuella jokainen osallistuja tekee oivalluksia, harjoitusten kautta voidaan kehittää taitoja ja ryhmän kautta saadaan myös vertaiskokemuksia.

Pienryhmävalmennuksia tehdään sekä kertaluonteisesti että pidempikestoisina prosesseina. Ryhmävalmennus perustuu luottamukseen ja ryhmän keskinäiseen kunnioitukseen, jota valmentaja vahvasti vaalii.

Ryhmävalmennusten aiheita on ollut mm: ajankäyttö, painonhallinta, parisuhdeteemat, uralla eteneminen, työpaikan hakeminen jne.

Palvelut työyhteisöille ja yksilöille

Ota yhteyttä

MASARI OY

Sari Hämäläinen

040 5342 999

sari.hamalainen (at) masari.fi

Jepuankatu 10, 04430 Järvenpää

Seuraa