Skip to main content

Toimiva arki® -valmennukset

TOIMIVA ARKI® ITSENSÄ JOHTAMISEN VALMENNUS
9 päivän valmennuskokonaisuus

Valitse tästä sinulle parhaiten sopiva Toimiva arki® -valmennusryhmä. 

Vuoden 2022 ryhmien paikkakunnat ja aikataulut:

Järvenpää


Toimiva arki® itsensä johtamisen valmennus on hyvin käytännönläheinen ja kaikki saadut opit viedään heti omaan arkeen, niin työssä kuin kotonakin.

Tämä valmennus on suunnattu työelämässä oleville, uraan, ammattiin tai sukupuoleen katsomatta. Kaikille arjen pyörittäjille. Sinulle, joka haluat selkeyttä ajanhallintaan, toimivat ihmissuhteet, menetelmiä ristiriitojen selvittämiseen sekä yksinkertaiset keinot oman arjen eheyttämiseen. Kuin myös sinulle, joka olet jo lähtenyt kehittämään omia arjen taitojasi sekä onnellisuutta ja haluat ylläpitää niitä yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa.

Toimiva arki® itsensä johtamisen valmennuskokonaisuuden jälkeen sinulla on käytössäsi huippuvalmentajan taidot oman elämäsi hallintaan, kuin myös itsesi johtamiseen ja hyvään vuorovaikutukseen muiden ihmisten ja läheistesi kanssa.

Toimiva arki® valmennus on rakennettu niin, että osallistujana saat joka kerta uuden teeman tai aiheen vietäväksi ja toteutettavaksi omassa arjessasi.

Toimia arki valmennus auttaa sinua:

 • Kulkemaan kohti sinun omia tavoitteitasi
 • Tekemään elämänmuutoksia vähemmällä stressillä
 • Parempaan ajanhallintaan, aika ei hallitse sinua, vaan sinä hallitset omaa aikaasi
 • Löytämään ratkaisuja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin
 • Lisäämään työssä menestymisen mahdollisuuksia
 • Löytämään ratkaisuja tasapainoisen arjen luomiseen
 • Lisäämään työmotivaatiota nykyiseen työhön tai löytämään polun uudelle uralle
 • Rakentamaan parempaa ja kestävämpää itsetuntoa
 • Innostumaan elämästä
 • Löytämään onnellisuutta omasta elämästäsi

Sinusta tulee parempaa seuraa, ei pelkästään muille mutta myös itsellesi!

Valmennusryhmät ovat maksimissaan 16 hengen ryhmiä – joten oma oivaltaminen, huippuvalmentajan ohjeistuksessa on hyvin henkilökohtainen ja antoisa kokemus. Ilmoittaudu mukaan Järvenpäässä alkavaan valmennusryhmään tästä, ilmoita osallistujan nimi, yritys, osoite, puhelinnumero ja sähköposti – Sari on teihin yhteydessä mahdollisimman pian.

TOIMIVA ARKI® IHMISSUHTEISSA

Hyvä tiimi, työyhteisö ja ihmissuhteet lähtevät hyvästä itsetuntemuksesta ja toimivasta vuorovaikutuksesta muiden kanssa.

Toimiva arki® ihmissuhteissa valmennuksessa löydät omat vahvuutesi, voimavarat ja mahdollisuutesi kehittyä ihmisenä. Tutustuminen omaan itseen on todella mielenkiintoinen ja antoisa matka.

Toimiva arki® ihmissuhteissa valmennus avaa ovia toimivaan vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa ja tulet hämmästymään, kuinka hyvin ihmissuhteesi, niin työssä kuin kotonakin paranevat.

Teoreettisena pohjana valmennuksessa on enneagrammi -persoonallisuusteoria, joka on äärimmäisen toimiva itsetuntemuksen työkalu ja avain toimivaan vuorovaikutukseen.

Toimiva arki® ihmissuhteissa valmennus on erinomainen, kun halutaan kehittää yksilön tai työyhteisön vuorovaikutustaitoja, kommunikointia keskenään sekä asiakkaiden- ja sidosryhmien kesken. Valmennukseen voit lähteä mukaan yksin, yhdessä työkaverin tai vaikka puolison kanssa.

Ihminen joka tuntee itsensä hyvin, on mukava ystävä, kumppani, vanhempi ja työkaveri. Ihminen jonka lähellä on helppo olla. Eikö meistä jokainen halua olla tämänlainen?

TOIMIVA ARKI® TYÖPAIKOILLA
Räätälöidyt valmennukset työyhteisöille

Tämän valmennuksen tuloksena on toimiva työyhteisö, jossa on hyvä vuorovaikutus tekijöiden kesken, työssä viihdytään ja tehdään yhdessä hyvää tulosta.

Valmennuksen hyödyt työyhteisön / johdon näkökulmasta:

 • Työyhteisön maine työkykyyn panostavana yrityksenä.
 • Työyhteisön houkuttelevuus työnantajana.
 • Tehokkuus ja tuottavuus lisääntyy.
 • Taloudellinen hyöty: sairauspoissaolot vähenevät

Valmennuksen hyödyt esimiehen näkökulmasta:

 • Voi keskittyä omaan osaamiseen.
 • Hyvä vuorovaikutus tiimin ja tekijöiden kesken.
 • Selkeyttä työtehtävien jakoon.
 • Ratkaisukeskeisyyden tuominen erilaisiin konfliktitilanteisiin.
 • Työrauha säilyy.

Valmennuksen hyödyt työntekijän näkökulmasta:

 • Tilaisuus puhua ja kertoa oma näkemys luottamuksellisesti.
 • Kokee tulevansa kuulluksi ja kuulee myös muiden näkemyksiä.
 • Vaikuttamiseen ja ratkaisuihin osallistumisen mahdollisuus.
 • Viihtyy työssään paremmin ja on energisempi.

Esimerkki valmennuskokonaisuudesta, jossa mukana yksilövalmennus (soveltuu hyvin alle 20 hengen työyhteisöille):

Toimiva arki® työpaikoilla valmennukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Tavoitteena hyvä työyhteisön ilmapiiri, avoin ja ratkaisukeskeinen vuorovaikutus ja yhteinen, tuloksellinen tekeminen.

Valmennuskokonaisuus rakennetaan yhdessä tilaajan kanssa, niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla palvelee ja kehittää työyhteisön toimintaa.
Näihin palveluihin voidaan räätälöidä mukaan yksilövalmennusta kuin myös tiimivalmennusta.

Esimerkki valmennuskokonaisuudesta, jossa mukana yksilövalmennus:
1. Valmennuspäivä – yhteinen tilaisuus koko henkilökunnalle. Aloitamme yhteisen työyhteisön kehittämisprojektin ja teemme yhteiset tavoitteet.

2. Valmentaja tapaa jokaisen työntekijän n. 1-1,5 h ajan. Teemme yksilön kanssa hänen henkilökohtaisen tilannekartoituksen työssä olemisesta ja jaksamisesta, kuin myös paneudumme hänen vahvuuksiin ja omiin kehitysideoihin. Nämä tapaamiset ovat täysin luottamuksellisia.

3. Valmennuspäivä – yhteinen tilaisuus koko henkilökunnalle. Valmentaja on koonnut käytyjen keskustelujen perusteella toimintasuunnitelman työyhteisön kehittämiseen ja työyhteisö, valmentajan avustukselle kokoaa oman toimintasuunnitelman työyhteisön kehittämiseen.

4. Valmennuspäivä – n. 2-3 kuukautta edellisen valmennuksen jälkeen. Katsotaan yhdessä missä on onnistuttu ja miten asiat ovat edenneet.
Pidemmällä valmennuksella on tavoitteena luoda parempaa työyhteisön ilmapiiriä ja tuoda ymmärrystä jokaisen yksilön omasta vastuusta hyvän ilmapiirin luomisessa.

Ole yhteydessä, tulen mielelläni veloituksettomalle käynnille ja keskustelemaan kanssanne teille sopivasta työyhteisön kehittämistarpeesta.