Skip to main content

Valmennukset työyhteisöille ja tiimeille

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄ TYÖILMAPIIRI – TULOKSELLINEN TYÖYHTEISÖ

Haluat, että työpaikalla keskitytään oleelliseen, eli työn tekemiseen ja sen tuottavuuteen. Haluat, että ihmiset viihtyvät ja voivat hyvin. He arvostavat tekemäänsä työtä ja koko työyhteisöä. Työtyytyväisyyteen vaikuttaa suuresti työilmapiiri. Jokainen työyhteisön jäsen on vastuussa hyvän työilmapiirin luomisesta. Valmennuksessa paneudutaan oman työyhteisön yhteistyöhön ja yhteisiin tavoitteisiin sekä toimintatapoihin. Arvostus työtä, sen tekijöitä ja asiakkaita kohtaan on valmennuksen keskiössä. Ratkaisukeskeisyys ja kunnioittava vuorovaikutus ovat osa valmennuksen metodeja. Valmennus koostuu lyhyistä luento-osuuksista sekä toiminnallisista ryhmä- tai parityöskentelystä niin, että kaikki opittu on heti vietävissä käytäntöön, osallistujan omaan arkeen.

Valmennuksen tarkempi sisältö rakennetaan teidän toimialaanne vastaavaksi ja parhaiten palvelevaksi. Kyseessä voi olla lyhyempi luento, päivän kestävä koulutus tai pidempi jaksoinen valmennus, jonka tavoitteena on ylläpitää hyvää työilmapiiriä ja työn iloa.

VALITSE TÄSTÄ TEIDÄN TYÖYHTEISÖLLE SOPIVA KOULUTUS

TOIMIVAT IHMISSUHTEET – HYVÄ VUOROVAIKUTUS

Tunnistatko omat vahvuutesi ja kasvun paikat? Mitä ajattelet muista ihmisistä – tai mitä he ajattelevat sinusta? Älä oleta – ota selvää.

Hyvä tiimi, työyhteisö ja ihmissuhteet lähtevät hyvästä itsetuntemuksesta ja toimivasta vuorovaikutuksesta muiden kanssa. Valmennuksen teemana on erilaisten ihmisten vahvuudet, voimavarat ja toimiva kanssakäyminen. Valmennus avaa osallistujia näkemään niin omia vahvuuksiaan, kuin myös kasvun paikkoja. Teoreettisena pohjana valmennuksessa on enneagrammi -persoonallisuusteoria, joka on äärimmäisen toimiva itsetuntemuksen työkalu ja avain toimivaan vuorovaikutukseen. Tämä valmennus on erinomainen, kun halutaan kehittää yksilön ja työyhteisön vuorovaikutustaitoja, kommunikointia keskenään sekä asiakkaiden- ja sidosryhmien kesken. Vaihtoehtoina ovat lyhyt parin tunnin luento, kokopäivän valmennus tai pidempikestoinen kokonaisuus, jossa lisätään osallistujan ihmistuntemusta todella monella eri tasolla.

Lataa tästä ilmainen, nopea Quest- enneagrammitesti:

Muita enneagrammitestejä:

==> Namaste Oy:n kehittämä testi

==> Narratiivisen enneagrammikoulun luoma testi

VALMENTAVA JOHTAMINEN JA ESIMIESTAIDOT
(kahden päivän valmennuskokonaisuus)

Haluat olla arvostettu ja arvostava esimies.

Hyvä johtajuus on arvostavaa, innostavaa, tavoitteellista, osallistavaa, selkeää toiminnan ohjaamista. Hyvä johtaja tietää paitsi omat vahvuutensa, myös kasvun paikat ja tunnistaa ne myös alaisistaan. Valmentava johtaja tukee työntekijöiden ja koko yhteisön kehittymistä sekä motivoi ja innostaa työn tekemiseen. Valmennus lisää esimiehen itsetuntemusta ja ymmärrystä oman käytöksen vaikutuksesta alaisiin. Esimiehenä saat selkeyttä omalle toimintatavalle, opit rakentamaan luottamusta ja motivoimaan eri tyyppisiä ihmisiä. Valmennus ohjaa hyvin ongelmista ratkaisukeskeisyyteen.

Ensimmäinen päivä:

 • Oma tehtävä esimiehenä
 • 9 erilaista esimiestyyliä, ihmistuntemuksen merkitys johtamisessa
 • Oma johtajaprofiili, vahvuudet ja kasvunpaikat esimiehenä
 • Ongelmista ratkaisuihin – konfliktien kohtaaminen

Toinen päivä:

 • 9 erilaista alaista, kuinka johdan yhdeksää erilaista tyyppiä
 • Miten motivoin, sitoutan ja innostan alaisia
 • Palautteen antaminen, positiivisen palautteen merkitys ja rakentava palaute ongelma tilanteissa
 • Omat vahvuuteni ja hyödyntäminen omassa työssäni esimiehenä

ASIAKASPALVELUN LAADULLISTAMINEN – ASENTEEN VAIKUTUS ILMAPIIRIIN, TULOKSEEN JA PALVELUN LAATUUN

Haluatko kehittää työyhteisönne asiakaspalvelua ja erottua hyvällä, laadukkaalla palvelulla? Käsittelemme sitä, mistä ja miten vetovoimainen ja lämminhenkinen ilmapiiri syntyy? Millä tavoin se vaikuttaa asiakaspalveluun? Mikä on erinomaisen asiakaspalvelun salaisuus teidän työyhteisössänne? Mikä merkitys on sisäisellä asiakaspalvelulla ja arvostuksen merkityksellä? Miten synnyttää oma palveluhalukkuus ja kehittää omaa asennetta myynnin lisääjänä? Mitä ovat työyhteisönne parhaat ominaisuudet ja mistä koostuu teidän palveluhenkisyytenne?

Valmennus koostuu lyhyistä luento-osuuksista ja hyvin osallistavista harjoitteista, joiden hedelmä on heti vietävissä käytäntöön omassa työssä. Vaihtoehtoina ovat lyhyt parin tunnin luento, puolen- tai kokopäivän valmennus tai pidempikestoinen kokonaisuus, jossa laadullistetaan ja luodaan työyhteisön oma asiakaspalvelukokonaisuus vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.

MUITA VALMENNUS JA LUENTOAIHEITA

 • Itsensä johtaminen – oma elämänhallinta
 • Arvot ja uskomukset – omat arvot ja niiden vaikutus omaan ajankäyttöön
 • Unelmat, tavoitteet ja onnellisuus
 • Visiointi- ja tavoitekartat, aarrekartat
Teen mielelläni yleisöluentoja niin pienille kuin suuremmillekin joukoille. Ole yhteydessä!