Skip to main content

RATKAISUKESKEINEN TYÖYHTEISÖSOVITTELU

Ratkaisemattomat konfliktit työyhteisöissä voivat johtaa stressiin, työn laadun heikkenemiseen, kiusaamiseen ja jopa sairauspoissaoloihin?

Olen ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija, ja olen täällä auttaakseni sinua ja organisaatiotasi luomaan paremman työympäristön.

Miksi valita työyhteisösovittelu?

Koska se on tehokas työkalu ristiriitojen ratkaisemiseen. Sovittelun avulla voidaan palauttaa työrauha, parantaa työilmapiiriä ja lisätä työssä viihtyvyyttä. Sovittelun avulla opimme myös parempaa vuorovaikutusta ja uusia tapoja toimia yhdessä.

Sovitteluprosessi on selkeä ja etenee seuraavasti:

Aloite: Ristiriitatilanteen havainnoitsija, kuten työnantaja, työntekijä, HR-henkilö tai muu osapuoli, tekee aloitteen sovitteluprosessille.

Sovittelijan valinta: Organisaatio tekee päätöksen sovittelijan valinnasta.

Info / tiedotustilaisuus osallisille: Sovittelija tulee tutuksi osallistujille ja kertoo työyhteisölle tai osapuolille sovittelumenetelmistä yhteisessä, noin tunnin mittaisessa tilaisuudessa. Tämä voidaan myös toteuttaa TEAMS:n välityksellä, edellyttäen, että kaikilla on kamerat ja mikrofonit käytettävissä tietokoneissaan.

Yksilötapaamiset: Sovittelija tapaa kaikki osalliset erikseen ja luottamuksellisesti yhden tunnin mittaisissa tapaamisissa. Nämä tapaamiset tehdään kasvotusten tilaajan osoittamissa tiloissa tai TEAMS:n välityksellä, jollaoin osallisella on oltava rauhallinen tila, tietokone, kamera ja mikrofoni käytössä.

Yhteistapaaminen: Yksilötapaamisten jälkeen järjestetään yhteinen tapaaminen, jossa on mukana kaikki osalliset. Tämä tapaaminen on kestoltaan 4-8 tuntia riippuen ryhmän koosta. Aikaa varataan riittävästi. Kaikki osalliset tulevat kuulluksi omien kokemuksien ja näkemyksiensä kautta. Tavoitteena on, että osalliset löytävät ratkaisuja ja mahdollisia uusia toimintamalleja, jotka myös kirjataan yhteiseen sopimukseen.

Seurantatapaaminen: Noin 2-3 kuukauden kuluttua sopimuksen syntymisestä järjestetään seurantatapaaminen, jossa sovittelija yhdessä osallisten kanssa tapaa ja käydään läpi missä on onnistuttu ja onko kenties jotain mitä pitäisi vielä tarkentaa. Seurantatapaamisia voi olla myös useampia ja näistä sovitaan erikseen tilaajan kanssa.

Sovittelijana roolini on kuunnella osapuolia ja ohjata kohti ratkaisuja ja auttaa heitä kuuntelemaan toisiaan. Tavoitteenamme ei ole löytää voittajia tai häviäjiä, vaan luoda ilmapiiri, joka mahdollistaa tehokkaan ja harmonisen yhteistyön työpaikallasi.

Suomen sovittelufoorumi ry määrittelee työyhteisösovittelun seuraavasti (2007):

”Sovittelu on vapaaehtoinen konfliktinhallintamenetelmä, jossa puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa riidan osapuolia erityisen sovittelumenettelyn avulla löytämään molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Sovittelija ei ratkaise osapuolten ongelmaa vaan toimii sovinnon mahdollistajana (fasilitaattorina). Sovittelija ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset itse löytävät ratkaisun. Hän ei ole passiivinen vetäytyjä vaan aktiivinen kuuntelija. Sovittelija sallii myös tunteiden käsittelyn, moraalisen pohdinnan ja arvokeskustelun. Sovittelija ei tuomitse, mutta huolehtii kuitenkin siitä, että sopimus on osapuolille kohtuullinen. Sovittelu on tulevaisuuteen suuntautuvaa sosiaalista toimintaa, jolla aktiivisesti etsitään pysyviä myönteisiä ratkaisuja. Sovittelu on oppimisprosessi.” – Suomen sovittelufoorumi 2007

Kun haluat parantaa työyhteisösi ilmapiiriä ja ratkaista ristiriidat ammattitaitoisesti, olen täällä auttamassa. Ota yhteyttä, niin aloitetaan yhdessä matka kohti parempaa työympäristöä.

Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu – mitä se on ja miten sitä toteutetaan, katso video: